> BEDRE FOKUS | ADHD Coaching Press "Enter" to skip to content

BEDRE FOKUS

BEDRE FOKUS

Nogle folk med ADHD er gode til at fokusere og til at koncentrere sig, og er bare lige så gode til ofte at skifte fokus. Den mentale strategi for at fokusere er således på plads, men fokus flyttes hele tiden væk, og videre til noget andet. Det opleves som manglende fokus og som at være distraheret, og kan med fordel suppleres med en mental strategi for, hvordan man fastholder dette fokus ved at prioritere og fravælge nogle af alle de input, der giver mulighed for distraktion. Når denne evne er blevet optrænet og faldet på plads, frigiver det en masse energi til at være meget fokuseret om én ting ad gangen.

Andre oplever, at der nærmest er huller i tiden: At uhensigtsmæssig adfærd er blevet automatiseret, og at det ikke umiddelbart er muligt at ændre på den, eller som en 11-årig dreng udtrykte det: ”Først sad jeg og skrev, og så gik jeg rundt i klassen.”

Da denne oplevelse blev afkodet til en model over, hvad der foregår i hovedet og kroppen, viste modellen sig at være:

”Jeg sad og skrev, så kunne jeg ikke helt finde ud af det, så begyndte jeg at kede mig, så kiggede jeg rundt, så så jeg, at de andre lavede noget, der så sjovt ud, så fór en ubehagelig fornemmelse gennem kroppen og ned i benet, som gjorde, at jeg blev nødt til at rejse mig op, og så gik jeg rundt i klassen.”

Når sådan en dreng opdager og får sat ord på alle de processer, der foregår inden i ham, giver det ham mulighed for at forandre tingene. Det giver mulighed for at forandre adfærden, allerede inden den udtrykker sig i fysisk handling. I dette tilfælde valgte drengen at forandre på, at han kedede sig, når der var noget, han ikke var god til.

Da han forandrede sin tankegang, kunne han sidde og hygge sig alene og nåede ikke længere til det punkt, hvor han tidligere havde siddet og kigget rundt. Siden har han ikke haft behov for at gå rundt i klassen.

Læs mere om ADHD Coach Anders Rønnau, om priser på ADHD Coaching og find kontaktinformationer på ADHD Coach Anders Rønnau.