> LÆRING | ADHD Coaching Press "Enter" to skip to content

LÆRING

LÆRING

Nogle har problemer med at overskue tid og opgaver. Det kan være fordi hjernen simpelthen ikke har lært at gøre disse ting på samme måde, som andre har lært det. Denne læringsproces kan ved hjælp af NLP-teknikker accelereres på samme måde, som når en idrætsudøver mentaltræner en bestemt bevægelse i hovedet adskillige gange, inden han går ud og laver den.

Hjernen har behov for at opdage, hvordan en ”mental kalender” kan hjælpe med til at få overblik over en opgave, over en dag eller over de ting, som skal med, når man skal hjemmefra. Bliver dette lært i en bevidst proces kan underbevidstheden stille og roligt overtage opgaven, indtil man ikke behøver at bruge energi på at tænke over det, akkurat som da man lærte at køre på cykel eller lærte at spise med kniv og gaffel.

En del både børn og voksne med ADHD har problemer med stavningen. Som oftest har de det, der hedder en auditiv stavestrategi, hvilket vil sige de prøver at stave ved at gentage ordet inde i hovedet i stedet for at se det for deres indre blik. Det er svært at bruge en auditiv stavestrategi med det danske sprog, og man kommer både til at stave og læse langsomt og lave en del fejl. Når man i stedet lærer en visuel stavestrategi, hvor man kan se ordene for sit indre blik, så bliver det lettere både at læse, stave og huske ordene.