> NÆRVÆR OG KONSTRUKTIV SELVKRITIK | ADHD Coaching Press "Enter" to skip to content

NÆRVÆR OG KONSTRUKTIV SELVKRITIK

NÆRVÆR OG KONSTRUKTIV SELVKRITIK

Andre personer oplever, at de ”falder ud” og ikke rigtigt er tilstede. Måske oplever de, at de lukker sig inde i en glasklokke, eller at de kobler fra på en eller anden måde. Ofte er dette resultatet af en form for selvbeskyttelsesmekanik, der aktiveres lidt for tit. Nogle gange kan det opleves som en lettelse bare at lukke ned for tanker, følelser og sanser, så det hele ikke er så ubehageligt. Det har så ofte den uheldige bivirkning, at man også kommer til at lukke af for alle de positive tanker, følelser og oplevelser. Dermed kan man blive fanget i et negativt loop, der bekræfter sig selv og gør det svært at åbne op for verden igen.

Denne form for mental strategi er ofte gemt af vejen igennem automatiseret adfærd, man ikke føler sig som herre over. Her går coachingen ud på at trække det givne mønster frem i bevidstheden og finde ud af at ændre strategien, så det bliver lettere at være tilstede.

Som det sidste skal nævnes alle de negative tanker, som kører rundt i hovedet på mange folk med ADHD. Får man vendt negativ selvkritik til konstruktiv selvkritik, slipper man for den stadige strøm af negative, dystre og til tider selvhadske tanker.

Selvkritikken kan være gemt godt af vejen og manifestere sig gennem fysisk udmatning, træthed, manglende overblik, for det nytter jo alligevel ikke noget.

I sådanne tilfælde går coachingen ud på at få de negative tanker ud af hovedet og forandre den negative selvkritik med det mål, at dårlige oplevelser og udfordringer bliver brugt konstruktivt til at undgå en gentagelse af mønstret, næste gang man står i situationen.

Som hukommelsen bliver bedre og læringsstrategierne begynder at falde på plads, stiger selvværdet støt og roligt.