> DIAGNOSEN ADHD | ADHD Coaching Press "Enter" to skip to content

DIAGNOSEN ADHD

DIAGNOSEN ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en udbredt diagnose.

Diagnosen gives til op mod 5 procent af danske børn, – oftest fordi børnene har både faglige og sociale problemer. Mange forældre oplever at selv om deres barn får støtte og gør store fremskridt, så er der stadig en del ting, der ikke falder på plads for barnet.

Voksne og unge er i stigende grad begyndt også at få diagnosen ADHD, og der skal typisk mere til end diagnosen og medicinering, for at blive velfungerende og få overskud og livsglæde i dagligdagen.

Med en ADHD Coach kan du eller dit barn arbejde med udfordringerne, og overkomme dem på en konstruktiv og fremadrettet måde.

At kunne få diagnosen ADHD betyder at man har store problemer på en række forskellige niveauer.

Mange kan have svært ved at koncentrere sig om en ting ad gangen, svært ved at holde fokus, vanskeligheder ved at prioritere, udfordringer i forhold til læring i det traditionelle læringssystem, problemer med at styre temperamentet og meget mere.

Samtidig kan disse problemer påvirke personen med en masse negative overbevisninger om sig selv, andre, skolesystemet, det at lære, osv. Og på den måde bliver det endnu sværere at tilegne sig de egenskaber, som er grundlæggende for at kunne fungere problemfrit i dagligdagen.

Folk med diagnosen ADHD, der har været igennem et ADHD coaching forløb hos Anders Rønnau, oplever typisk en stærkt forøget evne til at fokusere, til at strukturere og overskue deres tid, til at træffe gode velfunderede valg, – de føler at de har mere kontrol med deres tænkning og oplever sig selv som mere værd end tidligere – og deres nære omkring dem oplever hurtigt i forløbet denne forandring.

Læs mere hér om nogle af de problemstillinger, som Anders kan hjælpe med gennem ADHD Coaching.